Dejme jim společně šanci na život!

Projev empatii a dej jim šanci na život!

Staňte se dárci kostní dřeně (krvetvorných buněk) a zachraňte tak život!

Ten pocit, když samotnou registrací dáte šanci na život těm, co neměli takové štěstí jako vy, je prostě k nezaplacení.

Proč? …. Protože EMPATIE vítězí nad APATIÍ

 Je důležité vědět:  ….. NEBOLÍ TO! …. ani samotné dárcovství a registrace už vůbec ne!

Proč je důležité mít co největší množství registrovaných dárců?

 • Protože najít vhodného dárce pro pacienty není snadné (je to jako výhra v loterii).
 • Protože každý čtvrtý pacient, který  potřebuje krvetvorné buňky od dárce nenajde shodu.
 • Protože pro pacienta trpícího poruchou krvetvorných buněk NENÍ jiná možnost záchrany než darování kostní dřeně.
 • Protože 75 % dárců kostní dřeně není příbuzných s pacientem a proto je třeba mít k dispozici dobrovolné dárce.
 • Protože zápisem do registru se zvyšuje pravděpodobnost, že pacient svého dárce najde.

Jak jsme na tom v ČR?

V ČR máme dva registry dárců kostní dřeně, které společně pomáhají nejen českým, ale i zahraničním pacientům.

 • Český národní registr dárců dřeně
 • Český registr dárců krvetvorných buněk
 • Oba registry čítají celkem 161 603 registrovaných členů (k 31.1.2024).
 • Cílem registrů je získat alespoň 200 000 registrovaných členů. Společným cílem obou registrů je proto získat 38 397 dobrovolníků.
 • V loňském roce dostalo 192 českých pacientů štěp (krvetvorné buňky) od nepříbuzného dárce (z ČR i zahraničí).

Zajímavosti:

 • Pro české příjemce byly dovezeny stovky štěpů ze zahraničí (nejčastěji z Německa).
 • Kostní dřeň od českých dárců pomáhá po celém světě, včetně takových zemí jako je Argentina či Austrálie. 
 • Od dárce k příjemci je třeba dodat krvetvorné buňky do 72 hodin.
 • Dárcovstvím krvetvorných buněk můžete změnit příjemci krevní skupinu (není totiž nutné, aby dárce a příjemce krvetvorných buněk měli shodnou krevní skupinu).
 • Ideální dárce krvetvorných buněk je 25 letý muž.

 • Méně než 1 % registrovaných dárců se stane reálným dárcem krvetvorných buněk.
 • HLA antigeny jsou velmi důležité při hledání vhodného dárce (pro potřeby transplantace kostní dřeně se hledá shoda mezi dárcem a pacientem v deseti základních HLA znacích. Čím větší je shoda, tím větší je šance na úspěšnou transplantaci). 
 • Dárcovství je anonymní.
 • Nepříbuzenské darování je ve většině případů omezeno pro jednoho pacienta.

Jak se stát dárcem?

Je potřeba:

1. Mít chuť pomáhat a projevit empatii

2. Splňovat základní podmínky pro vstup do registru:

 • Věk: 18-35 let (Český národní registr dárců kostní dřeně), 18-40 let (Český registr dárců krvetvorných buněk)
 • Dobrý zdravotní stav
 • Žádné závažné onemocnění v minulosti
 • Bez trvalého užívání léků (nepočítá se antikoncepce a léky na sezónní alergie)
 • Váha vyšší než 50kg

3. Vstoupit do registru: Nechat si odebrat kapku krve (stačí 2ml) nebo si nechať vatovou tyčinkou vytřít ústa (odběrová místa najdete na stránkách jednotlivých registrů).

Kdo se může stát dárcem:

 • Ženy s lehkou formou chudokrevnosti způsobenou menstruačním krvácením, krevní obraz musí být v pořádku.
 • Lidé, kteří v minulosti bez následků prodělali infekční mononukleózu nebo lymeskou boreliózu.
 • Lidé po vyléčení infekční žloutenky typu A, pokud nezanechala následky.

Kdo není vhodný dárce:

 • Lidé s krvácivými chorobami a onemocněním krve včetně trombóz a trombofilních mutací.
 • Lidé s cukrovkou.
 • Lidé po prodělané léčbě zhoubného nádorového onemocnění.
 • Lidé s autoimunitním onemocněním včetně autoimunitního onemocnění štítné žlázy.

Více informací naleznete na stránkách jednotlivých registrů.

Kde se mohu přihlásit do registru:

Náběrová centra:

Jak probíhá vlastní darování kostní dřeně/krvetvorných buněk?

 1. Pokud jste vybrán jako vhodný dárce, můžete s odběrem souhlasit či nikoliv, je to jen na vás.
 2. V případě souhlasu máte na výběr ze dvou různých typů odběru krvetvorných buněk (volba je opět pouze na vás):
 • Získáním buněk ze žilní krve separací, podobně jako při odběru krevní plazmy (nový způsob / bez narkózy).
 • Klasickým odsátím dřeně z kosti (tradiční způsob / narkóza).

Rozdíl mezi krvetvornými buňkami a kostní dření.

Pojmy krvetvorné buňky a kostní dřeň se často zaměňují. Kostní dřeň je měkká tkáň, která se nachází uvnitř kostí a je tvořena sítí vaziva, cév a buněk. Její součástí jsou i krvetvorné buňky, ze kterých se vyvíjejí krevní elementy, červené a bílé krvinky a krevní destičky. Dárce věnuje potřebnému pacientovi své krvetvorné buňky.

FAQ

Bolí darování? 
Odběr krvetvorných buněk probíhá nejčastěji na separátoru podobně jako u plazmy. Dárce si před odběrem aplikuje injekčně lék vyplavující buňky do krve, může pociťovat chřipkovité příznaky nebo bolesti zad. Pokud snášíte dobře odběry krve, připojení na separátor většinou snesete dobře.

Jak se hledá shoda dárce a příjemce? 
Když najde nemocný svého dárce, je to jako výhra v loterii. Někdo má to štěstí, že jich má v registrech mezi 41 miliony lidmi z celého světa třeba deset, jiný ani jednoho. Hledáme shodu v genetických znacích imunity, a to je pěkně složité.

Proč nemůžu vstoupit, když jsem nad vaší věkovou hranicí?
Věkové omezení má svoje opodstatnění. Úspěšnost transplantace s dárcem mladšího věku je vyšší. Darování krvetvorných buněk navíc vyžaduje perfektní zdravotní stav. Pravděpodobnost zdravotních potíží dárce s přibývajícím věkem významně roste a tím se zvyšuje nejistota dostupnosti dárce k odběru. Testování HLA znaků (a některé další náklady) navíc nehradí zdravotní pojišťovny a registry tuto nemalou částku hradí z darů.

Můžu po vstupu do registru dál darovat krev?
Ano, v případě, že Tě oslovíme, musíš jen darování dočasně přerušit. 

Proč nemůžu darovat, když mám jen drobné zdravotní problémy? (např. Užívám antidepresiva.)
Pravidla pro posuzování zdravotního stavu nepříbuzných dárců jsou nastavena přísně s ohledem nejen na dárce, ale i na pacienta. V případě užívání antidepresiv smíš darovat až rok po ukončení léčby, a to jen pokud šlo o medikaci z důvodu krátkodobé těžké životní situace. Nesmí se jednat o psychózu, deprese ani závažná psychická onemocnění. 

Astma považujeme za překážku dárcovství i v případě, že nevyžaduje užívání léků. V případě jiných drobných zdravotních obtíží nám zavolej, probereme s Tebou zdravotní stav a uvidíme. 

Komu můžu darováním zachránit život?
Není to jen leukémie. Příjemci kostní dřeně/krvetvorných buněk jsou pacienti trpící některou z poruch krvetvorby (třeba i závažnou anémií, imunodeficity nebo metabolickými poruchami), které jejich onemocnění bezprostředně ohrožuje na životě a transplantace je pro ně jedinou nadějí. Pokud Tě oslovíme, nejčastěji Tvoje krvetvorné buňky poputují příjemci v rámci České republiky nebo Evropy. Vzhledem k celosvětové spolupráci vstupem do českého registru ale souhlasíš s pomocí člověku kdekoli na světě.

Dozvím se, komu jsem pomohl/a?
Darování je zcela anonymní, lékaři většinou dárci prozradí jen pohlaví příjemce a to, zda štěp pomáhá v tuzemsku nebo míří do zahraničí. Kontakt mezi dárcem a příjemcem (pokud je oboustranný zájem) většina registrů povoluje pomocí anonymních emailů či dopisů.   

Můžu darovat opakovaně?
Nepříbuzenské darování je ve většině případů omezeno pro jednoho pacienta. V případě potřeby Tě ale oslovíme i opakovaně (hned nebo i po letech). Pokud by po darování cizímu člověku onemocněl Tvůj příbuzný, pokud jsi zdravý/á můžeš mu darovat zcela bez omezení.

Zapsal/a jsem se už před deseti lety a stále se mi nikdo neozval. 
Protože najít shodu dárce a příjemce je složité, ve většině případů se dárcům vůbec neozveme. Daruje asi jen každý 500. zapsaný. Zbývajících 499 lidí ale zásadně zvyšuje šance na to, že se najde dárce pro někoho, kdo má s nimi velkou genetickou podobnost.

Dostanu za darování zaplaceno? 
Na veškerá vyšetření, která musí dárce před odběrem krvetvorných buněk podstoupit, má ze zákona nárok na placené volno.
V případě odběru krvetvorných buněk má dárce nárok na 96 hodin (tj. 4 pracovní dny) placeného volna a tato doba zpravidla stačí k tomu, aby se dárce po odběru zotavil.
Dále můžeme dárci po odběru poskytnout potvrzení o odběru k získání nároku na úlevu na daních.
V případě nalezení předběžné shody s pacientem je dárce zván na další vyšetření a jsou mu v plné výši hrazeny cestovní náklady. 
Některé zdravotní pojišťovny v ČR nabízejí různé výhody a balíčky služeb ve svých speciálních programech pro dárce krve a krvetvorných buněk.

Tak projevte svou empatii a pokud je to možné, staňte se dárci krvetvorných buněk a dejte šanci na život!


Tyto podklady vznikly ve spolupráci s oběma registry a více informací o dárcovství krvetvorných buněk se můžete dozvědět přímo na jejich stránkách.

Český národní registr dárců dřeně + Český registr dárců krvetvorných buněk