Doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D. - včasná diagnostika mladých pacientů

Nejlepší na této práci pro mne je ten vývoj, vidím v tom smysl a hlavně ty vyléčené pacienty.

Doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.  je  přednostkou kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol. Nechá nás nahlédnout do zákulisí oboru dětské onkologie, kde se věnuje pacientům ve věku 0 - 18let. Detailněji zde probíráme problematiku včasné diagnostiky u takto mladých pacientů a úskalí, která s odhalením samotné diagnózy souvisí. Proč je důležité řešit plodnost u dospívajících dětí před začátkem léčby a jaké jsou postupy?

Probereme také to, jak je důležitá komunikace a důvěra mezi pacientem (rodičem) a lékařem a zároveň poodhalíme něco o samotné paní Lucii :).