Empatie v praxi aneb studenti pomáhají

Jsou mladí, zdraví, plní energie a elánu a rozhodli se pomáhat těm, kteří si vytáhli Černýho Petra

Mohli si vybrat jakoukoliv činnost, kterou by mohli dělat, ale rozhodli se pomáhat. Téma dobrovolnické činnosti je nadchla natolik, že ji realizovali v praxi.

Rádi bychom vám představili krásnou akci, kterou uspořádali studenti gymnázia Českolipská v Praze.

V rámci projektového týdne studenti uspořádali charitativní bazárek na pomoc mladým onkologickým pacientům.

„Fight for Fénix - pomozte jim znovu létat.“

Bazárek se uskutečnil ve dnech 30. a 31.1. letošního roku  v rámci projektového týdne. V tento týden si studenti volí projekt podle svého zájmu. Projekt, jehož byla garantem paní Anna Linhartová, se věnoval možnostem dobrovolnických aktivit. V rámci tohoto projektu si studenti také vyzkoušeli dobrovolnictví v praxi, a to organizováním bazárku na podporu dětské onkologie FN Motol. Na bazárku se prodávalo oblečení, hračky a knihy, které donesli studenti a pedagogové. Dále bylo možné přispět zvolenou částku do kasy. Bazárek byl organizován pod záštitou SRPŠ a byl určen pro studenty a zaměstnance školy.

A jak jsme se s tímto projektem propojili my z Fuck Cancer?

Byli jsme osloveni paní Annou s tím, zda-li bychom mohli poskytnout nějaké informace či osvětové materiály, které by v rámci studentského projektu mohli studenti využít k šířením osvěty v oblasti problematiky onkologických onemocnění mezi svými spolužáky a kantory......... a my neváhali. Přijeli jsme na gymnázium nejen s potřebnými materiály, které studenti využili během bazárku, ale zároveň jsme si společně popovídali o problematice nádorových onemocněních mladých lidí, o tom, jak může být dobrolnická činnost užitečná a obohacující zároveň, o empatii oproti apatii atd.. Byl to pro nás velmi obohacující zážitek, z kterého čerpáme stále. Jsme moc rádi, že takové projekty v rámci vzdělávání dalších generací existují a empatie má své místo v každodenním životě lidí bez rozdílu věku.

Studentům se podařilo vybrat během bazárku nádherných 14tis. Kč, za které nakoupí hry, hračky a pomůcky, které byly doporučeny herním terapeutem dětské hematoonkologie FN Motol, jako jsou například (stolní hry Ubongo, Duch, GO, Dixit, Minecraft, hra na PS5 a další) a zároveň během dvou dnů, kdy se konal bazárek, šířili osvětu o onkologických onemocněních u dětí a mladých lidí, připravili onkologický kvíz, 10 pravidel komunikace s onkologickými pacienty a vyzvali ostatní k registraci do projektu Fuck Cancer, aby společně s námi pomohli změnit svět.

Děkujeme studentům i jejich skvělé paní učitelce

#fuckcancer