Jsme součástí Pacientského hubu Ministerstva zdravotnictví

Neleníme, jednáme ...........  protože chceme změnit svět!

Abychom mohli konat, musíme jednat a proto jsme se rozhodli, stát se součástí Pacientského hubu.

Co je pacientský hub?

Je to projekt Ministerstva zdravotnictví ČR financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014–2021 z programu Zdraví.

Pro pacientské organizace a pacienty představuje hub prostor pro práci, vzdělávání a sdílení dobré praxe.

Pro nás, kteří chceme být aktivní v oblasti pomoci pacientům či podpory osvěty v oblasti zdraví, poskytuje hub prostor pro spolupráci, společné projekty a akce.

Projekt se zaměřuje především na profesionalizaci pacientských organizací jako legitimních zástupců pacientů.  Jedná se o nás, kteří řešíme v pacientských organizacích zdravotně-sociální záležitosti.

Naše Mili, jako zástupce spolku Fuck Cancer má zde proto možnost předkládat naše návrhy a nápady do pracovní skupiny Pacientské rady pro systémové financování pacientských organizací, za náš spolek Fuck Cancer.

Aktuálně se v rámci pracovní skupiny řeší hledání finančních prostředků, které pokryjí základní náklady pacientských organizací, uvolnění financí z prostředků veřejného zdravotního pojištění a další.

Chceme změnit svět a tohle je jedna z cest :)


Přidejte se k nám, čím více nás bude, tím větší budou mít naše slova váhu a dopad.