Oznámení diagnózy - Smysl pro tumor

Jaké to je vyslechnout si onkologickou diagnózu svého dítěte a jak na tuto problematiku pohlíží přednostka kliniky dětské hematoonkologie Motol?

lŽijete si svůj ,,bezstarostný,, život a pak přijde rána! Vaše dítě má zhoubný, velmi agresivní nádor. Svět se točí dál, ale vám tato skutečnost obrátí život naruby. Není čas se ptát proč, ale jednat. Co vedlo naši Hero Madlenku a její maminku Báru k lékaři? Co vše podstoupila a co vše ji ještě čeká? O tom všem si povídá naše Baru Hájková nejen s Madlenkou a její maminkou Bárou, ale také s paní doc. MUDr. Lucií Šrámkovou, Ph.D., přednostkou klinikdy dětské hematoonkologie Motol,  která nás nechá nahlédnout do této problematiky a odkryje zákulisí sdělování diagnózy.