Prevence, půl zdraví

Byli jsme součástí letošní konference Prevence, půl zdraví

Dne 14. listopadu jsme se zúčastnili s týmem letošní, velmi zajímavé a důležité konference Prevence, půl zdraví. Cílem konference byla osvěta široké veřejnosti na téma přínosu, dostupnosti a kvality preventivní zdravotní péče.

Primárním smyslem akce bylo nabídnout veřejnosti informaci o významu preventivní zdravotní péče, jejích segmentech, možnostech a dostupnosti. Odborníci ve svých vystoupeních upozornili na největší rizika a nabídli recepty na to, jak jim lze v rámci prevence předcházet. I my jsme tu společně s dalšími organizacemi a projekty měli prostor, kde jsme měli možnost předat informace spojené s osvětou a důrazu na důležitosti preventivních prohlídek, na které má veřejnost právo v rámci zdravotního pojištění. Dále jsme ukázali, jak na samovyšetření, které zvládne každý z nás, ať už se jedná o samovyšetření znamének, prsou či varlat. V neposlední řadě jsme si tu s příchozími měli možnost popovídat o důležitost správné komunikace s onkologickými pacienty. Společně s dalšími partnery akce a členskými firmami HK ČR podnikající ve zdravotnictví a preventivní zdravotní péče, jsme tak mohli představit své služby, nabídku programů prevence atd.

Účastníci z řad veřejnosti tak získali nejen cenné informace, ale měli možnost absolvovat řadu bezplatných vyšetření a testů, které mohou odhalit zdravotní problémy různého druhu. I my jsme s týmem tuto možnost využili a zjistili, jak na tom jsme.

Vyslechli jsme řadu přednášek a vyprávění několika pacientů, kterým do života vstoupilo vážné onemocnění. Jednimi z nich byli i členové našeho projektu, kteří založili skvělý projekt Moje plíce, kteří mají aktuální kampaň v rámce prevence rakoviny plic #nekaslinato a zároveň tu odvyprávěli své osobní příběhy se zkušeností s onkologickým onemocněním.

Jsme rádi, že jsme mohli být součástí tak přínosné konference a věříme, že i naše účast a zkušenosti přimějí veřejnost ke zvýšení péče o osobní zdraví.