Lucie Uhrová - zdravotní sestra dětské onkologie

Jaké to je, starat se o mladé onkologické pacienty ?

Lucie Uhrová zasvětila svůj život pomoci malým a mladým hemato-onkologickým pacientům v FN Motol. Již 17 let pracuje s malými dětmi a náctiletými pacienty, kterým do života vstoupila vážná nemoc. Jak náročná je práce v takovém prostředí, co je jejím hnacím motorem?

„Nejúžasnější, co pro mne je, je vidět jejich úsměv. “  - Lucie