Kdo je Pavla Doláková?

Pavla pracuje jako psychoterapeut v organizaci PRO Gaudia, kde se specializují na psychickou podporu onkologicky nemocných, vážně nemocných a umírajících pacientů a jejich blízkých. Pracovala na Lince bezpečí pro děti. Zároveň se stala dobrovolníkem v krizovém centru (krizová intervence a terapie). 

Její cesta k této práci začala zvědavostí a touhou po naplňujícím povolání, poté co opustila neuspokojivou práci v kanceláři. S postupem času se propracovala k psychoterapeutickému výcviku, který trval 5 let a spojila svou kariéru s organizací PRO Gaudia, kde nachází naplnění v terapeutické práci a spolupráci v týmu odborníků. Její práce je specifická tím, že zahrnuje ambulantní péči a terapeutické intervence přímo v nemocnicích, kde často čelí náročným psychickým podmínkám. Pavla se průběžně vzdělává a své pracovní nasazení odděluje od osobního života. Kromě svého profesního úsilí má ráda momenty ticha a odpočinku, kdy se věnuje "nicnedělání", a také si užívá setkání s přáteli, která jí přinášejí radost a propojení.

Přinášíme vhled této odbornice do problematiky komunikace s nemocným, který se po oznámení diagnózy ocitá v úplně novém vesmíru. Pro začátek je ale potřeba porozumět pár pojmům které jsou v komunikaci důležité a je potřeba jejich význam uvést na pravou míru. 

Empatie a respekt:

Empatie: Empatie je apel na lidskost. Nemusíme všemu rozumět, ale to že někoho nemám rád, neznamená, že tomu člověku nepomůžeme do schodů, když vidím, že pomoc potřebuje. Můžeme souznít s pocity druhých, aniž bychom nutně sdíleli jejich postoje. Snažíme se opravdu pochopit, jak se cítí nemocný člověk, a to i tehdy, když se může jednat o pocity, které nám nejsou známé.

Příklad: Při setkání s onkologickým pacientem se ptáme nejen na fyzické symptomy, ale také na jeho emocionální stav, abychom lépe porozuměli jeho prožívání.

Respekt: Respekt zahrnuje uznání a ohleduplnost vůči prožívání druhých, i když nesdílíme jejich názory. Je to schopnost uznat, že každý člověk má svou vlastní zkušenost a reakce na ni jsou v pořádku.

Příklad: Pokud nemocný vyjádří své pocity či názory, i když jsou odlišné od našich, respektujeme to a nesoudíme ho za jeho reakce.

Empatie, sympatie a apatie:

Empatie: Empatie zahrnuje aktivní naslouchání a snahu skutečně porozumět druhým. Je to úsilí a energie, věnovaná k pochopení druhého.

Příklad: Když se pokoušíme pochopit, co prožívá nemocný pacient, ptáme se ho na jeho pocity a snažíme si představit sebe v jeho situaci.

Sympatie: Sympatie jsou často propojené s emocionálním soucitem a spojením s lidmi, kteří mají podobné názory nebo hodnoty jako my. Může nás pohltit.

Příklad: Když cítíme sympatie k nemocnému člověku, může to znamenat, že sdílíme jeho pocity a snažíme se mu být oporou.

Apatie: Apatie může znamenat lhostejnost nebo nedostatek zájmu. Může to být reakce na neporozumění nebo vlastní nejistotu. Může představovat i rezignovanost.

Příklad: Někdy lidé mohou být lhostejní k situaci nemocného, protože  nevědí, jak se zachovat, nebo mají strach, že by mohli situaci zhoršit.

Empatické projevy:

Empatie: Projevuje se konkrétními činy, jako je organizace speciálního představení pro nemocného, což vyžaduje úsilí a péči.

Příklad: Pokud se dozvíme, že nemocný má rád určitou divadelní hru, mohli bychom se spojit s místním divadlem a uspořádat představení přímo pro něj, aby zažil radost z něčeho, co má rád.

Pomocná gesta: například pomáhání nemocnému při problémech s pohybem, jsou důležitými projevy empatie.

Příklad: Když vidíme, že nemocný má potíže s pohybem, můžeme mu nabídnout pomoc s náročnějšími úkoly, jako je nákup potravin nebo úklid domácnosti.

Psychoterapeutická péče:

Terapeutická péče: klíčová je pro onkologické pacienty, kteří procházejí s fyzickými a psychickými obtížemi.

Příklad: Onkologický pacient může čelit strachům ohledně svého zdraví a budoucnosti. Psychoterapeutická péče mu může pomoci zvládat tyto obtíže a hledat způsoby, jak se s nimi vypořádat.

Dostupnost terapie může být omezená kvůli nedostatku klinických psychologů. To může znamenat delší čekací doby nebo omezený přístup k terapeutické péči.

Empatická podpora:

Empatická podpora: zahrnuje aktivní naslouchání, sdílení emocí a nabídku pomoci a podpory.

Příklad: Když nemocný pacient potřebuje někoho, kdo ho vyslechne, můžeme vytvořit čas a prostor pro sdílení jeho pocitů a obav.

Projevy empatie: mohou zahrnovat psaní zpráv, telefonáty a nabídky konkrétní pomoci, což posiluje pocity sounáležitosti.

Příklad: Pravidelně se s nemocným spojíme prostřednictvím telefonu, abychom mu ukázali, že jsme tu pro něj, a nabídneme mu pomoc s každodenními úkoly, jako je nákup nebo vaření.

Shrnutí:

Empatie a respekt jsou klíčové pro vytváření podpůrného prostředí pro nemocné i jejich blízké. Psychoterapeutická péče může významně přispět k psychickému zdraví pacientů, ačkoli její dostupnost může být problémem. Empatická podpora má pozitivní vliv na psychický stav pacientů a přispívá k pocitu propojení a solidarity mezi jednotlivci. 

Rozhovor s Pavlou:

Jak se máme empaticky chovat k lidem, které zasáhla rakovina?

Je fajn dát najevo, že nám to není jedno, že nás to mrzí, co se jim děje. Dát jim najevo, že nám na nich záleží. Projevit to, že jsme v tom s nimi, že nám není jedno jejich osud. Nabídnout jim pomoc. Ale není ideální se teď rozhodnout, že budu pomáhat a to tak, jak si já představuji, že je to pro toho člověka nejlepší. Jakmile máme tušení, že někomu můžeme být oporou, měli bychom se zeptat, jak konkrétně bychom mohli pomoci. A i když nám nemocný hned neprozradí, co by potřeboval, je důležité mu říct, že jsme tu pro něj kdykoliv, a pokud to bude v našich silách, pomůžeme. A pokud na nabídku reakce nezareaguje, neztrácejme naději, ale za čas se ho zeptejme znovu. Respektujme, že nechce o celkové situaci mluvit.

Co je důležité, když chceme nemocnému ukázat, že nám na něm záleží?

Empatie a respekt jsou klíčové pro vytváření podpůrného prostředí. Je důležité aktivně se snažit pochopit pocity a zkušenosti druhých a projevit ohleduplnost k jejich prožívání. Sympatie zahrnuje emocionální soucit a vazbu na lidi s podobnými názory nebo hodnotami. Empatická podpora zahrnuje aktivní naslouchání, sdílení emocí a nabídku konkrétní pomoci.

Jakým způsobem můžeme projevit empatickou podporu lidem v této situaci?

Empatická podpora se může projevovat skrze konkrétní činy. Pomocná gesta, například pomáhání nemocnému při problémech s pohybem, jsou důležitými projevy empatie. Empatie je základním stavebním kamenem toho, jak můžeme pomoci a podpořit druhé.

Jaká je nejlepší cesta, jak nabídnout pomoc nemocným osobám?

Nejlepší cesta je začít tím, že dáme najevo, že nám na nich záleží a že jsme ochotni jim pomoci. Je ale důležité si uvědomit, že ne každý člověk potřebuje stejnou formu pomoci. Nejlepší je se zeptat, jak bychom jim mohli nejlépe pomoci a respektovat jejich potřeby.

Proč je důležité dát lidem prostor, aby si promysleli, jak bychom jim mohli pomoci?

Pacienti procházejí náročným obdobím a mohou mít rozporuplné pocity ohledně pomoci. Proto je důležité jim nechat čas na to, aby si promysleli, co by jim nejvíce pomohlo, a nežádat po nich ihned konkrétní odpovědi. Respektujme, že lidé o tom nemusí chtít mluvit. Každý jsme nějaký a vyrovnáváme se s těmito situacemi po svém.

Co můžeme udělat, pokud nám pacient na nabídku pomoci nereaguje?

Nenechme se odradit, pokud pacient na naši nabídku pomoci nereaguje. Může mít různé důvody, proč nyní na pomoc nereaguje. Je dobré se po nějakém čase znovu zeptat, neboť se situace může změnit, a pacient by mohl nápomoc přijmout.

Jak může empatická podpora okolí pozitivně ovlivnit pacienta?

Empatická podpora může pacientovi poskytnout pocit, že není sám a že na něm záleží. To může pozitivně ovlivnit jeho psychický stav a přispět k většímu pocitu sounáležitosti a solidarity.

Proč je pro nemocného i pro pečujícího důležitá psychoterapie?

Psychoterapie je klíčová pro uzdravování, protože pomáhá pacientovi najít sílu a podporu během náročného období. Je důležité vyhledat pacientovy silné stránky a pomáhat mu zvládnout situaci.

Jaká témata jsou pro mladé pacienty důležitá během psychoterapie?

Mladí pacienti často řeší témata jako jsou partnerské vztahy, izolace, změna vzhledu a ztráta vlasů. Pacienti se častokrát necítí na to, se setkat naživo s kamarády, aby je neviděli, jak vypadají, mají z toho velký stres. Hodně prožívají to, jak vypadají, jak na ně bude reagovat jejich okolí.

Empatický vzkaz od Pavly Dolákové:

"Chci zdůraznit, že v situacích, kdy nereagujeme ideálně, je stále prostor pro zlepšení. Je důležité si uvědomit, že mnoho lidí má štěstí na blízké, přátele, rodinu nebo kolegy, kteří jsou ochotni je podporovat. Věřím, že každý z nás může přinést svůj díl empatie a sounáležitosti do života těch, kdo procházejí náročnými obdobími. Ať už se jedná o nemocného nebo jeho pečující, jednoduchý telefonát, vzkaz nebo nabídka pomoci mohou mít velký vliv na psychickou pohodu a pocit, že nejsou sami. Nejenže projevy empatie podporují duševní zdraví, ale také vytvářejí pouta solidarity, která jsou v těžkých chvílích nepostradatelná. Vždy je cenné si uvědomit, že každý z nás má svůj vlastní způsob, jak vyjádřit podporu, a ačkoli může být náročné se otevřít, věřím, že empatie a soucit jsou důležitými kameny na cestě k lepšímu porozumění a vzájemnému prospěchu."

Sledujte nás

Odebírejte novinky

Chceš vědět, co se právě teď děje u nás? Tak neváhej a my tě budeme pravidelně informovat, ať ti nic neunikne.

Kontakt


Kancelář:

Fuck Cancer
Hradčanské náměstí 61/11
118 00  Praha 1

Bankovní spojení:

888 123 888 2 / 5500

Hlavní partner

Partneři